Грамада

Дата: 25 август 2011

Място: пред Община Грамада
Zolder, Belgium

Дата: 03 септември 2011

Място: Circuit Zolder
София

Дата: 09 септември 2011

Място: пред Министерство на здравеопазването
Враца

 

Дата: 21 септември 2011

Място: площад Македония

 

Кампания „Избери своя път“ се проведе във Враца от 19 до 21 септември 2011 година. На 20 септември съвместно с РЗИ Враца бяха обучени 11 доброволци, които осъществиха кампанията на следващия ден.

 

 

 

СНИМКИ

РЕЗУЛТАТИ

 

Резултати

Алкоочила

Симулатор

Анкети

Враца

263

85

57

 

 

Анкета „Въпрос 1“:

 

Кое би имало най-голям ефект в краткосрочен план в посока на намаляване на жертвите по пътищата?

а) увеличаване на глобите

 

 

 

 

б) превантивни информационни кампании

 

в) цялостно пренаписване на съответните закони

г) намаляване на корупцията сред полицаите

 

д) ремонт на пътищата

 

 

 

 

 

е) нищо не може да се промени

 

 

 

ж) не мога да преценя

 

 

 

 

 

 

Отговори (процент / брой):

 

1

а

б

в

г

д

е

ж

 

а

б

в

г

д

е

ж

Враца

47%

4%

7%

25%

11%

5%

2%

 

27

2

4

14

6

3

1

 

 

 

Анкета „Въпрос 2“:

 

Кое би имало най-голям ефект в дългоосрочен план в посока на намаляване на жертвите по пътищата?

а) увеличаване на глобите

 

 

 

 

б) превантивни информационни кампании

 

в) цялостно пренаписване на съответните закони

г) намаляване на корупцията сред полицаите

д) ремонт на пътищата

 

 

 

 

 

е) нищо не може да се промени

 

 

 

ж) не мога да преценя

 

 

 

 

 

 

Отговори (процент / брой):

 

2

а

б

в

г

д

е

ж

 

а

б

в

г

д

е

ж

Враца

21%

9%

16%

23%

23%

0%

9%

 

12

5

9

13

13

0

5

 

 

Анкета „Въпрос 3“:

 

Кампании като „Избери своя път” имат ли ефект върху нагласите на шофьорите?

а) да

 

 

б) не

 

 

 

Отговори (процент / брой):

 

3

а

б

 

а

б

Враца

89%

11%

 

51

6

 
Уважение

Университет на Никозия - Кипър

Кампанията „Уважение“ има за цел да повиши осведомеността относно отговорното поведение при шофиране, както и положителната страна на взаимното уважение, в допълнение на допустимото максимално количество алкохол.

Пътят на илюзията

Road Safety Institute „Panos Mylonas” – Гърция

Кампанията има за основни цели: да бъдат убедени, предимно младите хора, че да се шофира под въздействието на алкохол е опасно; да информира участниците за резултатите от прекомерната употреба на алкохол по време на шофиране и не само; да въздейства в посока промяна на манталитета да се пие и след това да се шофира.

Разликата е в предварителното обмисляне

GARE - Португалия

Целта на кампанията е да съобщава и координира редица здравни въпроси,  както и да образова младите хора по тях. Инициативата е насочена към повишаване на информираността на младежите по важни теми като безопасността по пътищата и ХИВ/ СПИН, справянето с проблема на рисково поведение сред 12 – 30-годишните.

Състезание с презервативи или за ефектите на алкохола

SIDA STUDI - Испания

Кампанията цели да повиши осведомеността на младежите относно ефектите на алкохола върху шофьорските умения и информираността за ефектите на алкохола върху използването на презервативи.

 
http://beautofan.ru | http://beholidays.ru | http://smipress.ru | http://realty10.ru