Грамада

Дата: 25 август 2011

Място: пред Община Грамада
Zolder, Belgium

Дата: 03 септември 2011

Място: Circuit Zolder
София

Дата: 09 септември 2011

Място: пред Министерство на здравеопазването
Състезание с презервативи или за ефектите на алкохола

SIDA STUDI - Испания

Кампанията цели да повиши осведомеността на младежите относно ефектите на алкохола върху шофьорските умения и информираността за ефектите на алкохола върху използването на презервативи.

По време на нейните акции всеки, който желае, може да си вземе безплатен презерватив. Доброволците са избрали алкоочила за изостряне чувствителността на младите хора по отношение ефектите на алкохола върху шофирането. Тази кампания се провежда съвместно с кампанията „Бар & превенция”. По време на дейностите се раздават  безплатни презервативи на места, където младите хора си почиват и забавляват. Доброволците осъществяват няколко съвместни дейности – от една страна превенция по отношение на ХИВ/ СПИН, а от друга с помощта на алкоочилата участниците се запознават с ефектите на алкохола върху шофьорските умения.


За осъществяване на кампанията са използвани: щанд, 2 чифта алкоочила, 5 сигнални пътни конуса, презервативи, наподобяващи волан, модел на пенис, подарък (шофьорска книжка с мъжки и женски презервативи и лубрикант).

 
Шофирай отговорно

Сдружение „Отворена Младеж“ - България

Кампанията „Шофирай отговорно“ има за цел да намали пътните инциденти, причинени от млади хора, да подобри манталитета и навиците при шофиране на младите шофьори, както и да достигне до голям брой младежи чрез позитивна комуникация и атрактивни инструменти.

Уважение

Университет на Никозия - Кипър

Кампанията „Уважение“ има за цел да повиши осведомеността относно отговорното поведение при шофиране, както и положителната страна на взаимното уважение, в допълнение на допустимото максимално количество алкохол.

Просто го кажи!

Responsible Young Drivers - Холандия

Основните цели на кампанията са да бъдат накарани младите хора да осъзнаят важността да обсъждат с партньора си/ приятелите си различни рискови ситуации, например, да се прибереш вкъщи, пътувайки в кола с разстроен шофьор, или секс без презерватив, или пък да не смееш да говориш с определен човек, защото те е страх какви ще са последствията. Целта не е да се промени поведението,  а по-скоро нагласите по отношение на интимност между приятели и партньори.

Осем големи стъпки в подкрепа на здравето

LASER EUROPE - Франция

Кампанията обхваща множество страни от темата за здравеопазването. Здравето е глобална тема, както и здравното образование за факторите, които го застрашават. Основната задача на кампанията е да представи множеството здравни теми и да образова младите хора. Инициативата цели да изостри чувствителността на младите хора по важните въпроси за здравето, да постави основите за справяне с проблема на рисковото поведение сред младежи на 16-29-годишна възраст и да се намали преобладаващото неподходящо здравно поведение.

 <iframe src="http://www.youtube.com/embed/68ZpGs4ksYw?rel=0&amp;feature=player_embedded" allowfullscreen="true" frameborder="0" width="400" height="280"></iframe>

http://beautofan.ru | http://beholidays.ru | http://smipress.ru | http://realty10.ru